PRIVACYVERKLARING

/PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING 2018-06-01T06:30:03+00:00

PRIVACYVERKLARING

Welkom op www.fashionforum.be

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie Fashion Forum verzamelt en hoe Fashion Forum deze gegevens gebruikt. Deze verklaring  geldt voor alle bezoekers van Fashion Forum winkel en Fashion Forum website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij ?

De persoonlijke gegevens die Fashion Forum verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer je een aankoop doet in de winkel en een klantenkaart ontvangt verzamelen we : je naam, voornaam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer.  Je kan ten allen tijde opteren om geen klantenkaart te ontvangen en/of je gegevens niet door te geven.

Wanneer je onze website bezoekt en je inschrijft op onze nieuwsbrief verzamelen we enkel  je emailadres.

 

Waarom verzamelen we persoonsgegevens en hoe gebruiken we die ?

We verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

We verwerken je persoonlijke gegevens om je aankoop te registreren, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van onze klantenrelatie en voor statistische doeleinden.

Registratie van je aankoop : We verwerken persoonsgegevens teneinde  de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze  verwerking is noodzakelijk om de aankoop te registreren,  om de bonuswaarde op je klantenkaart aan te vullen, om eventuele retours en klachten te kunnen nabehandelen.

Statistische doeleinden : Wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website en voor het verbeteren van bepaalde acties in de winkel. Dit zijn anonieme statistieken, waarbij geen identiteit kan achterhaald worden. We beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend verbeteren van onze dienstverlening.

Marketingdoeleinden : Wij kunnen je emailadres en/of adres  en/of gsm-nummer gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties waarvan we denken dat je ze interessant vindt, doch enkel en alleen indien je hiertoe je expliciete voorafgaande toestemming geeft.

Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens aan ons mee te delen maar je  begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij je persoonsgegevens niet mogen verwerken.

 

 

E-mail en marketing berichten

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen we je alleen mailen om je op de hoogte te houden of je te informeren over  je aankoop, wezenlijke wijzigingen in onze organisatie en practische werking, of wijzigingen in onze privacyverklaring.

Zoals hoger aangehaald, kunnen we je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien je hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven.

Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene “uitschrijven”-link te klikken. Bij marketingmarteriaal per sms kan dit door te mailen naar info@fashionforum.be

 

Doorgifte aan derden

Het is belangrijk dat je weet dat we je persoonlijke gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen. We zullen je gegevens nooit doorverkopen aan derden.

 

Duur van de verwerking

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.  Bij aankoop verwerken we  je kredietkaart, maar bewaren deze gegevens niet.

 

Jouw rechten

Onderstaande rechten kunnen door jou worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@fashionforum.be.

Recht van toegang en rectificatie : Je hebt het recht gratis toegang te verkrijgen tot je persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

Recht van verwijdering en beperking : Tevens heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen of te beperken.

Heb je een klacht, dan  kun je die indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de gegevensbeschermingautoriteit of GBA : www.privacycommission.be.

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 28 mei 2018.

Je aanspreekpunt voor al je vragen  is 053/64 59 40 of katelijne@fashionforum.be